શું ઓનલાઇન બૉટસ શાંતિ બનાવી શકે?

ઓનલાઇન “બૉટસ” ને ઘણીવાર નકારાત્મક અને નુકસાનકર્તા રીતે જોવામાં આવે છે પરંતુ તેમને સારા ઉપયોગમાં પણ લઇ શકાય છે જે એક સામાજિક સંગઠન સાબિત કરી રહ્યું છે. ઓનલાઇન મીડિયામાં થઈ રહેલા સામાજિક ભેદભાવો પર શાંતિસ્થાપકો એ ચિંતા જતાવી છે. “વધુ ને વધુ લોકો મીડિયાનો ઉપયોગ ભ્રમમાં કરે છે, અને શક્ય છે કે તમે ફક્ત તેજ […]

Continue Reading

હસ્તાક્ષર યાદશક્તિ સુધારે છે

લખાણ એવી ટેક્નીક છે કે જેનો ઉપયોગ ઘણા યુગોથી એક બીજાની સાથે આદાનપ્રદાન માટે તેમજ શિખવા અને શિખવવા માટે થાય છે, અને તે ટેક્નીક અત્યારે પણ એટલી જ પ્રચલિત છે. કેન્ટ સ્ટેટ યુનિવર્સિટી અને એસોસિએશન ફૉર સાયકોલૉજિકલ સાયન્સ (APS) અને અન્યએ તાજેતરમાં કરેલ અભ્યાસ અનુસાર, કંઈક નોંધવા માટે લેપટોપની જગ્યાએ પેન અને પેપરનો ઉપયોગ યાદ […]

Continue Reading