પરડ્યુ યુનિવર્સિટીમાં બનાવવામાં આવેલ સફેદ પેઇન્ટ સપાટીને આસપાસના વિસ્તાર કરતા ઠંડી રાખીને એર-કંડીશનરની જરૂરિયાતને ઘટાડી શકે છે

પરડ્યુ યુનિવર્સિટીના ઇજનેરોએ એવો સફેદ પેઇન્ટ બનાવ્યો છે કે જે સપાટીને તેની આસપાસના વિસ્તાર કરતા ૮ થી ૧૯ ડિગ્રી ફેરનહિટ સુધી ઠંડી રાખી શકે છે. સંશોધનકારોના જણાવ્યા મુજબ, આ પેઇન્ટ લગભગ ન બરાબર સૌર ઊર્જાનું શોષણ કરે છે જેના કારણે મકાન તેમજ બિલ્ડીંગની સપાટી ગરમ થતી નથી અને આમ એર કન્ડીશનીંગ જરૂરિયાતને ઘણા અંશે ટાળી શકાય છે.

Continue Reading

બાદગીર: ઘરોને ઠંડા રાખતી હજારો વર્ષ જૂની ઈરાની તકનીક

બાદગીરની બનાવટ અને તેની કાર્યશૈલીનો અભ્યાસ કરીએ તો જાણવા મળશે કે આજથી હજારો વર્ષ પહેલા કઈ રીતે લોકો પોતાના ઘરોને ઠંડા રાખતા હતા, તે પણ પર્યાવરણને કોઈ નુકશાન પહોચાડ્યા વગર.

Continue Reading