કોલંબિયામાં કોફીની કુશકીમાંથી સસ્તાં અને ટકાઉ ઘરોનું નિર્માણ

કોફીની કુશકીમાંથી કોઈ ઘર બનાવવાનું કહે તો સ્વાભાવિક પણે આપણને પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે એમાંથી વળી ઘર બને ખરૂ? પણ આપણે અહિં જોઈશું કે હવે કોફીની કુશકીમાંથી પણ ઘર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. વધારે રસપ્રદ વાત તો એ છે કે, આનાથી કોલંબિયાના લોકોની બે જટિલ સમસ્યાઓનું પણ નિરાકરણ આવી રહ્યું છે – પહેલી ઘરોની કટોકટી અને બીજી કોફીના કચરાના ઢગલા. વુડપેકર હાઉસિંગ નામની એક નવીન કંપની કોફીની કુશકી અને રિસાઈકલ કરેલા પોલીમરનું મિશ્રણ કરીને સસ્તાં અને ટકાઉ બાંધકામ બનાવી રહી છે.

Continue Reading